PROGRAM OBSAHUJE TANCE:

Raslavický blok:

obsahuje: šariš polku, žartovnú hru, čardáš.
Dĺžka: 10 minút
Choreograf: Ing. Martin Ťasko, Lenka Šútorová (čardáš)
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Po beťarsky s kalapom:

štylizovaný tanec.
Dĺžka: 6 minút 40 sekúnd
Choreograf: Štefan Mucha
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Po šarišský:

párový tanec, v ktorom sa postupne pridávajú páry z jednotlivých strán.
Dĺžka: 3 minúty 10 sekúnd
Choreograf: Štefan Mucha
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Vešeľe vešeľe:

štylizovaný blok, v ktorom sú použité krátke ukážky zo svadby (fľaškový, varechový, hovorené slovo...).
Dĺžka: 15 minút
Choreograf: Štefan Mucha
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Palicový:

párový tanec s palicami.
Dĺžka: 6 minút 35 sekúnd
Choreograf: Štefan Mucha
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Zemplinský tanec:

párový tanec.
Dĺžka: 5 minút
Choreograf: Štefan Mucha
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac


Ostrohy:

Párový tanec
Dĺžka: 5 minút 30 sekúnd
Choreograf: Štefan Mucha
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Pozdišovce: 

Párový tanec: autentický
Dĺžka:7 minút
Choreograf: Vladimír Urban
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Maďar:

Chlapčenský tanec
Dĺžka: 3 minúty 30 sekúnd
Choreograf: Michal Richtarčík
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Šariš:

štylizovaný rytmický tanec
Dĺžka:4 minúty 30 sekúnd
Choreograf: František Novotný
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac

Zakarpatská Ukrajina:

Párový štylizovaný tanec
Dĺžka: 3 minúty 55 sekúnd
Choreograf: Miroslav Morochovič
Hud. úprava: Mgr. Peter Zajac


Jednotlivé tance striedajú bloky šarišských piesní a melódie v podaní cimbalovej hudby.