Súčasnosť

Súčasnosť FS Topľan je spojená so zmenami, ktoré v súbore nastali. Jednou z hlavným zmien je výmena pozície vedúceho hudby. Na miesto Mgr. Petra Zajaca nastúpil súčasný prímaš súboru, Stanislav Bakaľár, ktorý vedie hudobnú zložku súboru od roku 2016 . Zmena nastala aj v tanečnej zložke. Kolektív súboru sa rozšíril o nové tanečné posily, z rôznych vekových kategórií. Vedúcim súboru je naďalej Pavol Švač a funkcia tanečného pedagóga patrí DiS. Art. Tatiane Švačovej. FS Topľan tak ako aj po iné roky absolvuje počas roka približne 30 vystúpení na domácej aj zahraničnej pôde. Počas svojej už viac ako 44 ročnej existencie sa snaží súbor prezentovať tance a spevy z rôznych oblastí východného Slovenska. Dúfame, že naše nadšenie pre folklór nás bude inšpirovať aj naďalej a podarí sa nám ho preniesť aj na našich fanúšikov a divákov.

Po dvojročnej vedúcej pozícii sa Juraj Havrila vzdal svojej funkcie vedúceho súboru a riadanie súboru preberajú dlhodobý členovia tanečnej zložky Mgr. MIRIAM ELIAŠOVÁ a PAVOL ŠVAČ. Hudobná zložka od roku 2002 pracuje pod vedením riaditeľa Základnej umeleckej školy Mgr. PETRA ZAJACA, ktorý je členom súboru už desiatky rokov. Vedúcou speváckej zložky bola Mgr. JANKA KOREŇOVÁ , učiteľka ZUŠ Giraltovce, ktorá bola dlhodobou sólistkou súboru. FS Topľan už od svojho vzniku nadväzuje spoluprácu s hosťujúcimi choreografmi, s ktorými sa členovia stretávajú na sústredeniach.

Nové tisícročie prinieslo so sebou nové zmeny. Vedúcim súboru sa stal JURAJ HAVRILA a členovia súboru si vytvorili vlastný výbor, ktorého hlavnou úlohou bolo zabezpečovanie vystúpení, rozdelenie financií a komunikáciu s mestom.

V roku 1994 sa stal vedúcim súboru choreograf ŠTEFAN MUCHA, ktorý vniesol do súboru nový život. Repertoár obohatil o tance z Horného Šariša a zo Zemplína. Pri oslavách 25. výročia vzniku súboru sa stretli dve generácie a z úspešného vystúpenia vznikla nová myšlienka budúcej spolupráce.

Po roku 1986 prekonáva súbor opäť generačný problém, a tomu znemožňovalo predstavovať sa verejnosti. Toto krízové obdobie trvalo do roku 1990, kedy začali do súboru prichádzať noví členovia a začínajú pracovať pod vedením nového vedúceho ŠTEFANA GÁLIKA, za dobrej asistencie EVY ŠTUDYOVEJ. Ich prvé vystúpenie bolo na prvom ročníku "TOPĽANSKÝCH SLÁVNOSTÍ".

Osemdesiate roky 20. storočia priniesli generačné problémy. V súbore ostávajú iba tí najvernejší. Od decembra 1983 kolektív začína pracovať pod novým umeleckým vedením. Choreografie súboru preberá JOZEF BOGDAN, rodák z Hertníka. Súbor začína pracovať v troch zložkách: tanečnej, speváckej a hudobnej. V radoch kolektívu folklórneho telesa sa stretávajú ľudia rôznych profesií: študenti zo stredných škôl, učni, robotníci, učitelia.

Uchovávať klenot šarišských piesní, tanca a dobrej muziky sa stalo poslaním FS Topľan. Prvý choreograf ONDREJ MAJER sa schádzal s členmi podľa možnosti raz do týždňa. Spolu sa podieľali na tvorbe programových čísel z rôznych kútov Slovenska. Od roku 1978 sa súbor každoročne zúčastňoval okresných prehliadok.

História FS Topľan sa začína v roku 1973. V roku 1975 sa tanečný krúžok "Kožiar", pôsobiaci pri Kožiarskom závode v Giraltovciach, pomenováva podľa rieky tečúcej Šarišom na FS Topľan.

Vznik folklórneho súboru 5.apríl 1973.